Historiek

Het Spijker of Korenstapelhuis is één van de oudste trapgevels in België. Het is een schoolvoorbeeld van de Romaanse bouwstijl. Het dateert uit het einde van de 12de eeuw en is zo het oudste gebouw aan de Graslei. In 1896 werd de ganse binneninrichting door een brand vernield. Er kwam in 1902 een grondige restauratie door architect A.Van Assche.

Het graan dat naar Gent getransporteerd werd per boot, werd hier bewaard voor twee weken. Gent had dit recht gekregen zodat in geval van oorlog of hongersnood ze een behoorlijke reserve aan voedsel hadden.

De benaming van dit pand verwijst daar trouwens naar. Het Spijker, of het Spicarium, is afgeleid van het Latijnse woord spica, wat koren betekent.

Nu kun je wel denken dat de gevel in de loop der eeuwen een beetje naar voren is gaan overhellen en dat hij er dus om ouderdomsredenen zo schots en scheef bijstaat. Men zou het gebouw echter opzettelijk lichtjes overhellend hebben gebouwd om een goede reden. Omdat het graan dat hier opgeslagen diende te worden, niet allemaal op de benedenverdieping paste, werd er ook op de hogere etages ferm 'gespijkerd'. Om het graan echter ter plaatse te krijgen, werd het in zakken langs de gevel naar boven gehesen. Om te voorkomen dat de graanzakken tegen de stenen gevel zouden stukslaan, werd de hele façade schoon scheef gebouwd. Zowaar geen gemakkelijke opdracht.